Pamlényi Pál Postás Panoptikum

Egy titkos postás társaság nyomában

„Postások. Mint az antik dráma hírnökei: neve-sincs mellékszereplők, jó és rossz hírek hozói, akik nélkül nem lendülne előre a történet…”

„Néha voltak embereim, csak misszió nem volt, aztán mikor láthatóvá vált a misszió, eltűntek az emberek.”

(Pamlényi Pál)

A levél, mint a letűnő materiális világ kézzelfogható szimbóluma – ez köti össze Pamlényi Pál titokzatos társaságának tagjait, kiknek közös hivatástudata abban áll, hogy közvetítenek emberi sorsok között.

Fő feladatuknak az egyes sorsok befolyásolhatósága felett érzett felelősség tudatos megélését tekintik. A kapcsolatteremtés olyan misszió számukra, amiért akár életüket is áldozzák…

Nincsenek színészek és nézők. Játszók vannak: maguk a résztvevők.

Néző-érzékeny, néző-központú előadásunkban a résztvevők instruált útjukon haladva aktív részvételük által nyernek élményeket. Az eredmény színház, ami sosem önműködő – a nézőnek is dolgoznia kell. A helyzetek nélkülözik a kínos „bevonással” járó szerepelés-kényszert, a feladat haladni, tapasztalni, megélni. Az interakció nem a provokációnak, hanem a befogadói élmény egy mélyebb szintjének elérésének eszköze.

A különböző helyzetek, melyeken egy időben általában egy, vagy két néző vesz részt, párhuzamosan játszódnak 6-7 más helyszínen zajló, amúgy tetszőleges sorrendben megtekinthető, laza narratív szálon kapcsolódó, egy téma köré fogalmazott, intermediális technikákat, eszközöket használó „jelenetekkel”.


Alkotók, koncepció:
Boross Martin, Cserne Klára, Schnábel Zita, Thury Gábor, Zsigó Anna
 
Közreműködnek:
Bárány Márton, Bognár Péter, Boross Gábor, Huzella Júlia, Kliment Jankó, Nyárai Gerzson, Rácz Dóri, Ritter Ottó, Szabó-Székely Ármin, Szakál Andrea, Vadas Tamara, Vörös Csaba

Grafika: Thury Lili
Hang, fény: Tesfay Áron
Produkciós vezető: Erdődi Katalin, Zsigó Anna
Rendező: Boross Martin 

Külön köszönet: Hudi László, Fogasház "lakói" és dolgozói, Ongjerth Dániel, Nádas Patrik, Kárpáti Péter, Deáki Soma, Sasvári Edit, Hecker Space, Harmadik Hang Háza

„Postások. Mint az antik dráma hírnökei: neve-sincs mellékszereplők, jó és rossz hírek hozói, akik nélkül nem lendülne előre a történet…” A Pamlényi Pál mitikus alakja köré szerveződött titokzatos társaságot egyetlen cél hajtja: kézbesíteni az örökké úton lévő csomagot, melynek titkát eddig még egyetlen generációnak sem sikerült megfejtenie Különböző módszereket használunk a néző játékba hívására. Bizonyos helyzetekben problémamegoldó- és együttműködésre való képességükre kell hagyatkozniuk, néha úgy hajtanak végre akciókat, hogy az csak egy másik néző számára nyer jelentést, olykor passzívan kell „vinniük” egy szerepet, mellyel végigvezetjük őket egy történet mozaikjain. Mindeközben folyamatos keresés zajlik, hogy a néző megtalálja egyéni útját fizikai és átvitt értelemben a játék kínálta lehetőségek között.


Az előadás az NEMZETI KULTURÁLIS ALAP, a FLÓRIÁN MŰHELY - MOZGÓ HÁZ ALAPÍTVÁNY a TENTE és a FOGASHÁZ támogatásával jött létre

postapanoptikum.blogspot.hu

dinamomuvhaz.blogspot.hu